هتل دیپلمات مشهد

مشهد، میدان راه آهن، ابتدای بلوار شهید کامیاب، نبش شهید کامیاب 32
3.4
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران

معرفی هتل دیپلمات مشهد

هتل سه ستاره دیپلمات مشهد واقع در خیابان شهید کامیاب در نوروز ۱۳۹۱ افتتاح گردیده است. از مزایای این هتل قرار نداشتن در طرح ترافیک و نزدیک بودن به راه آهن می‌باشد. هتل دیپلمات در ۶ طبقه و ۶۰ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل دیپلمات مشهد
دیپلمات-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
222,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
222,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
222,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
222,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
222,000
تومان
9 خرداد
جمعه
222,000
تومان
10 خرداد
شنبه
222,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
222,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
222,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
222,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
222,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
222,000
تومان
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
310,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
9 خرداد
جمعه
310,000
تومان
10 خرداد
شنبه
310,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
310,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
دیپلمات-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
222,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
222,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
222,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
222,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
222,000
تومان
9 خرداد
جمعه
222,000
تومان
10 خرداد
شنبه
222,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
222,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
222,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
222,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
222,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
222,000
تومان
دیپلمات-اتاق دوتخته دبل (فولبرد منوانتخابی)
اتاق دوتخته دبل (فولبرد منوانتخابی)
ای‌گردش
222,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
222,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
222,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
222,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
222,000
تومان
9 خرداد
جمعه
222,000
تومان
10 خرداد
شنبه
222,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
222,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
222,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
222,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
222,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
222,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
دیپلمات-اتاق دوتخته توئین (فولبرد منوانتخابی)
اتاق دوتخته توئین (فولبرد منوانتخابی)
ای‌گردش
222,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
222,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
222,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
222,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
222,000
تومان
9 خرداد
جمعه
222,000
تومان
10 خرداد
شنبه
222,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
222,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
222,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
222,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
222,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
222,000
تومان
دیپلمات-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
320,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
320,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
9 خرداد
جمعه
320,000
تومان
10 خرداد
شنبه
320,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
320,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
320,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
320,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
اقامت 24
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
430,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
430,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
430,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
430,000
تومان
9 خرداد
جمعه
430,000
تومان
10 خرداد
شنبه
430,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
430,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
430,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
430,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
430,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
430,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
دیپلمات-اتاق سه تخته (فولبرد منوانتخابی)
اتاق سه تخته (فولبرد منوانتخابی)
ای‌گردش
368,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
368,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
368,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
368,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
368,000
تومان
9 خرداد
جمعه
368,000
تومان
10 خرداد
شنبه
368,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
368,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
368,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
368,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
368,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
368,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
دیپلمات-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
530,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
530,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
530,000
تومان
9 خرداد
جمعه
530,000
تومان
10 خرداد
شنبه
530,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
530,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
530,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
530,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
530,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
530,000
تومان
دیپلمات-سوئیت يکخوابه پنج نفره
سوئیت يکخوابه پنج نفره
اقامت 24
770,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
770,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
770,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
9 خرداد
جمعه
770,000
تومان
10 خرداد
شنبه
770,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
770,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
770,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
770,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
770,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
770,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل دیپلمات مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
تالار عروسی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
لاندري
تبديل ارز
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
باغچه
فضای بيرون هتل برای نشستن
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
فروشگاه سوغاتی
چايخانه سنتی
جكوزی
ماساژ تایلندی
ماساژ سوئدی
ماساژ عمیق ماهیچه ای
ماساژ پا
ماساژ صورت
ماساژ سنگ داغ
ماساژ شمع
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
حوضچه آب سرد
استخر كودكان
حمام تركی
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
سرويس به حرم رايگان
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
نمای باغ
ماساژ شیر و عسل
خدمات عروس
استخر فضای بسته
سالن جشن و مراسم و عروسی
خود پرداز بانک
پارکینگ در اطراف هتل
خدمات اسپا
صندوق امانات در لابی
اسانسور
پاركينگ
صندوق امانات
رستوران
لاندري
خشکشویی
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
اتاق چمدان
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
سونا خشک
جكوزی
استخر
شام در اتاق
رخت آویز
رومسرویس
مینیبار
صرافی
نماز خانه
اتاق ماساژ

آدرس هتل دیپلمات مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل دیپلمات مشهد

(29 نظر)
اول از همه برخوردکارکنان عالی بود دوم سرویس هتل، درمجموع عالی بود همه چی
اتاق ما چهار تخته بود که یکی از تختها کوچک و از یک طرف به دیوار و ار طرف دیگر به تخت سینگل بغل دستی کامل چسبیده بود و فضای اتاق برای چهار نفر خیلی کوچک بود و اتاقش توالت فرنگی نداشت ولی بقیه چیزها خوب بود
هتل بسیار تمیز و عالی بود برخورد پرسنل عالی بود استخر هم تمیز و خلوت بود. در کل راضی بودم.
نقاط قوت:
برخوردمناسب کارمندان علی الخصوص رستوران قیمت مناسب تمیزی سرعت عمل درسفارش کافی شاپ غذاهای خوشمزه،ممنون از سرآشپز تقریبا همه چیز عالی
نقاط ضعف:
زنگ اتاق بغل که بصدا درمیامد،بنظر میرسید،زنگ اتاق ماست. مورد دیگری نبود
اقامتی آرام نزدیک به حرم امام مهربانی( ع ) ، همه چیز خوب و قابل قبول بود.
پرسنل مودب و هتل تمیز و سرویس منظم به حرم از نقاط قوت این هتل هست و نقطه ضعف نداشتن چای ساز در اتاق بود در حد هتل ۳ ستاره تاپ میباشد
مدیر هتل همیشه در لابی حضور داشت و به همه امور نظارت میکرد.راهروها اتاقها تمیز و مجهز.کیفیت غذای رستوران هتل و فست فود کنار هتل(کریسپی و جوجه سوخاری با کیفیت تر از رستورانهای معروف تهران) خوب و مورد قبول و حتی باکیفیت تر از ۲ رستوران خیلی معروف و گران قیمت داخل شهر مشهد. کارکنان با حوصله و محترم. لابی زیبا که همیشه جا برای نشستن داشت. نزدیکی مکان هتل به ایستگاه راه آهن.سرویس مرتب به حرم. پیشنهاد میکنم برای اینکه هتل همیشه با کیفیت باقی بماند نسبت به باز سازی سرویسهای بهداشتی و دیگر تجهیزات در صورت لزوم اقدام شود.
همه چیز از برخورد پرسنل تا تمیزی اتاق ها و ساختار هتل عالی بود فقط پارکینگ ظرفیتش محدود و کوچک هست
این هتل در منطقه ای به دور از شلوغی مشهد بوده و از نظر دسترسی به جاهای گردشگری بسیار خوب است. فاصله هتل تا حرم نیز در حدود 20 دقیقه بصورت پیاده روی است. هتل از نظر تمیزی و احترام پرسنل بسیار عالی است. تنوع صبحانه نیز خوب بود.
در مجموع خدمات هتل خیلی خوب بود فقط در خصوص استخر هتل با یک برنامه ریزی دقیق می توانند به میهمانان خدمات بهتری ارایه نمایند چون فضای محدودی برای ارایه خدمات در استخر دارد
همه چيز خيلي خوب بود تميزي هتل و اتاقها بسيار عالي رفتار پرسنل بسيار محترم غذا واقعا خوب سرويس دهي عالي فقط دوربودن از حرم از معايبشه
سرویس دهی هتل و نظافت اتاقها خیلی خوب رفتار کارکنان عالی غذا خوب موقعیت مکانی گرچه به حرم نزدیک نیست سرویس منظم رفت و آمد به حرم در ساعات مختلف از امتیازات خوب این هتل محسوب می شود ایستگاه مترو و قطار در جلو هتل از دیگر امتیازات این هتل است
صبحانه و نظافت عالی
با توجه به قیمت غذا خوب بود، بر خورد کارکنان عالی بود، محدودیت پارکینگ، دسترسی به حرم با فاصله کم سیستم سرمایش متوسط بودوتختها زیاد راحت نبود در مجموع خوب بود
نقاط قوت:
برخورد پرسنل
نقاط ضعف:
دوری از حرم
در مجموع خدمات هتل قابل قبول می باشد ولی لازم است در خصوص بار محتویات داخل ان به صورت یک فهرست مشخص در اتاق تحویل مهمانان گردد تا در هنگام ترک هتل مشکلی ایجاد نگردد.
قطعا در سفرهای بعدی مد نظر بنده خواهد بود چون با هتل های 4 ستاره قابل رقابت میباشد فقط تنها مشکلش ضعف پارکینگش میباشد.
نسبت به سه ستاره هتل تاپ و فوق العاده است
هتلی خوب و تمیز و زیبا , با کادر خوب و محترم , در محیطی آرام ,
همه چی عالی بود
من بهمراه دخترم و پسردوساله ام به مدت پنج شب دراین هتل اقامت داشتیم واقعا تمیزی کل فضای هتل مثال زدنی است پرسنل با اخلاق ومجرب ومودب بخصوص آقای ترابی که نمونه انسان کامل بودن غذای خوب سرویس مرتب به حرم راننده بااخلاق ودر کل همه چیز عالی بودفقط اینترنت در اتاق ضعیف بود که جادارد بهتر شود
من در تاریخ 98.3.26 به مدت 3 شب در این هتل اقامت داشتم. این هتل از نظر امکانات و تمیزی در حد هتل 3 ستاره بود فقط نکته ی منفی اتاق‌هایی که روبه خیابان بودند این بود که با باز بودن پنجره سروصدا زیاد بود. نکته منفی دیگری نداشت. از نظر غذا صبحانه سلف سرویس بود و عالی بود، نهار منوی انتخابی داشت و کیفیت غذا قابل قبول بود.شام نیز بصورت خوراک سرو می‌شد.البته من خودم کوبیدشو اصلا دوست نداشتم و کیفیت نداشت بقیش از همه نظر عالی بود.
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب و قابل قبول بود
نقاط ضعف:
ندیدیم
به نظر من چند بار اقامت داشتم اقامت خوبی بود و اقامت خوشی را برای شما ارزومندم
سلام راد هستم بنظرم این هتل هتل خوب و مطلوبی برای اقامت است اقامت خوبی برای شما ارزومندم
با توجه به قیمت و سرویس دهی همه چیز عالی بودسفر خوبی داشته باشین
هتلی بسیار منظم با سرویس دهی خوب بالاخص صبحانه ای مفصل و خوشمزه. با سرویس هتل رفتن به حرم بسیار راحت است
نقاط قوت:
دسارسی خوب و آسان به حرم امام رضا ع . نزدیکی به راه آهن . دسترسی خوب به دیگر نقاط مشهد .امکانات مناسب در حد هتل . پرسنل خوب . نظافت و پاکیزگی .
نقاط ضعف:
کیفیت صبحانه و عدم تنوع ساعت دیواری اتاق کار نمی کرد. مورد خاص دیگری مشاهده نگردید.
کیفیت اتاقها و خدمات بسیار عالی مخصوصا استفاده نامحدود از مجموعه آبی یک پیشنهاد قابل توجه
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل دیپلمات مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دیپلمات مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دیپلمات مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دیپلمات مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دیپلمات مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.