هتل الماس نوین مشهد

مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا 9، کوچه مهرآئین، پلاک 85
4.2
امتیاز کاربران
104
نظرات کاربران

معرفی هتل الماس نوین مشهد

هتل چهار ستاره الماس نوین مشهد در سال ۱۳۹۶ افتتاح گردیده، و با زیربنایی بالغ بر ۹۰۰۰ مترمربع در خیابان امام رضا (ع) واقع شده است. از بهترین مزایای این هتل مجاورت با حرم مطهر رضوی می‌باشد. این هتل در ۱۶ طبقه با ۱۲۳ واحد اقامتی آماده پذیرایی از شما میهمانان و زائرین گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل الماس نوین مشهد
الماس نوین-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ایران مارکوپولو
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
420,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
420,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
9 خرداد
جمعه
420,000
تومان
10 خرداد
شنبه
420,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
420,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
420,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
420,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
اقامت 24
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
450,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
450,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
9 خرداد
جمعه
450,000
تومان
10 خرداد
شنبه
450,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
450,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
450,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
450,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
ای‌گردش
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
450,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
450,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
9 خرداد
جمعه
450,000
تومان
10 خرداد
شنبه
450,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
450,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
450,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
450,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
هتل یار
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
450,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
450,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
9 خرداد
جمعه
450,000
تومان
10 خرداد
شنبه
450,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
450,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
450,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
450,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
جاباما
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
450,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
450,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
9 خرداد
جمعه
450,000
تومان
10 خرداد
شنبه
450,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
450,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
450,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
450,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
الماس نوین-اتاق دوتخته دبل فولبرد
اتاق دوتخته دبل فولبرد
ایران مارکوپولو
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
650,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
650,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
650,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
650,000
تومان
9 خرداد
جمعه
650,000
تومان
10 خرداد
شنبه
650,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
650,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
650,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
650,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
650,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
650,000
تومان
ای‌گردش
680,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
680,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
680,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
680,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
680,000
تومان
9 خرداد
جمعه
680,000
تومان
10 خرداد
شنبه
680,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
680,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
680,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
680,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
680,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
680,000
تومان
اقامت 24
680,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
680,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
680,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
680,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
680,000
تومان
9 خرداد
جمعه
680,000
تومان
10 خرداد
شنبه
680,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
680,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
680,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
680,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
680,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
680,000
تومان
جاباما
680,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
680,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
680,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
680,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
680,000
تومان
9 خرداد
جمعه
680,000
تومان
10 خرداد
شنبه
680,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
680,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
680,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
680,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
680,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
680,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
الماس نوین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
560,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
560,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
9 خرداد
جمعه
560,000
تومان
10 خرداد
شنبه
560,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
560,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
560,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
560,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
560,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
560,000
تومان
ای‌گردش
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
590,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
590,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
590,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
9 خرداد
جمعه
590,000
تومان
10 خرداد
شنبه
590,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
590,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
590,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
590,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
590,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
اقامت 24
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
590,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
590,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
590,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
9 خرداد
جمعه
590,000
تومان
10 خرداد
شنبه
590,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
590,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
590,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
590,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
590,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
هتل یار
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
590,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
590,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
590,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
9 خرداد
جمعه
590,000
تومان
10 خرداد
شنبه
590,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
590,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
590,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
590,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
590,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
جاباما
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
590,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
590,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
590,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
9 خرداد
جمعه
590,000
تومان
10 خرداد
شنبه
590,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
590,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
590,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
590,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
590,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
الماس نوین-اتاق سه تخته فولبرد
اتاق سه تخته فولبرد
ایران مارکوپولو
970,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
970,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
970,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
970,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
970,000
تومان
9 خرداد
جمعه
970,000
تومان
10 خرداد
شنبه
970,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
970,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
970,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
970,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
970,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
970,000
تومان
ای‌گردش
1,000,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
1,000,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
1,000,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
1,000,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,000,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,000,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,000,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,000,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,000,000
تومان
اقامت 24
1,000,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
1,000,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
1,000,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
1,000,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,000,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,000,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,000,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,000,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,000,000
تومان
جاباما
1,000,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
1,000,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
1,000,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
1,000,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,000,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,000,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,000,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,000,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,000,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,000,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,000,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
الماس نوین-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ایران مارکوپولو
710,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
710,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
710,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
710,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
710,000
تومان
9 خرداد
جمعه
710,000
تومان
10 خرداد
شنبه
710,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
710,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
710,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
710,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
710,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
710,000
تومان
ای‌گردش
740,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
740,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
740,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
740,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
740,000
تومان
9 خرداد
جمعه
740,000
تومان
10 خرداد
شنبه
740,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
740,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
740,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
740,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
740,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
740,000
تومان
اقامت 24
740,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
740,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
740,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
740,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
740,000
تومان
9 خرداد
جمعه
740,000
تومان
10 خرداد
شنبه
740,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
740,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
740,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
740,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
740,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
740,000
تومان
هتل یار
740,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
740,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
740,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
740,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
740,000
تومان
9 خرداد
جمعه
740,000
تومان
10 خرداد
شنبه
740,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
740,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
740,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
740,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
740,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
740,000
تومان
جاباما
740,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
740,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
740,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
740,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
740,000
تومان
9 خرداد
جمعه
740,000
تومان
10 خرداد
شنبه
740,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
740,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
740,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
740,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
740,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
740,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
الماس نوین-اتاق چهارتخته فولبرد
اتاق چهارتخته فولبرد
ایران مارکوپولو
1,290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
1,290,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
1,290,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
1,290,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
1,290,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,290,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,290,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,290,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,290,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,290,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,290,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,290,000
تومان
ای‌گردش
1,320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
1,320,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
1,320,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
1,320,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
1,320,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,320,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,320,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,320,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,320,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,320,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,320,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,320,000
تومان
جاباما
1,320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
1,320,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
1,320,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
1,320,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
1,320,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,320,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,320,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,320,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,320,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,320,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,320,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,320,000
تومان
الماس نوین-اتاق کانکت پنج نفره
اتاق کانکت پنج نفره
ایران مارکوپولو
1,110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
1,110,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
1,110,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
1,110,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
1,110,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,110,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,110,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,110,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,110,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,110,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,110,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,110,000
تومان
اقامت 24
1,140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
1,140,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
1,140,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
1,140,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
1,140,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,140,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,140,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,140,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,140,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,140,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,140,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,140,000
تومان
ای‌گردش
1,140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
1,140,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
1,140,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
1,140,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
1,140,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,140,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,140,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,140,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,140,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,140,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,140,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,140,000
تومان
هتل یار
1,140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
1,140,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
1,140,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
1,140,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
1,140,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,140,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,140,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,140,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,140,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,140,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,140,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,140,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
الماس نوین-سوئیت رویال یکخوابه چهارنفره
سوئیت رویال یکخوابه چهارنفره
ایران مارکوپولو
940,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
940,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
940,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
940,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
940,000
تومان
9 خرداد
جمعه
940,000
تومان
10 خرداد
شنبه
940,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
940,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
940,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
940,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
940,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
940,000
تومان
ای‌گردش
970,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
970,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
970,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
970,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
970,000
تومان
9 خرداد
جمعه